A Kablo / Kalite Kültürümüz

Kalite, Kültürümüzün Vazgeçilmez Bir Parçasıdır A Kablo ailesi için ürün kalitesi, sürdürülebilir iş modelinden çok daha fazlasını ifade ediyor.

Aile olarak benimsediğimiz “Kalite Kültürü” sadece ticari faaliyetlerimizi değil, bir tutum ve hayat görgüsü olarak yaşama biçimimizi de şekillendiriyor. Sektörel başarımızın temel nedeni, ürün planlamasından teslimata kadar sürdürdüğümüz kalite hassasiyetimizin yine kendisidir. En düşük fire, minimum maliyet, kısa sürede tüm yasal standartları karşılayan ürünler üretmek, sürdürülebilir kalite anlayışımızın vazgeçilmez uzantısı olarak ticari faaliyetlerimizi şekillendiriyor.

A Kablo İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

A Kablo San. Tic. A.Ş. olarak, üst yönetim de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefiyle hareket etmekteyiz. Bu anlayışla faaliyetlerimizde, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açacak tehlikeleri tespit edip riskleri yönetmek, olası tehlikeli durum ve davranışlarla ilgili risk değerlendirmelerini yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi amaç edinmekteyiz.

  • Çalışmaların sürekliliği adına, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını sağlayan bir İSG yönetim sistemi kurmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizde, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
  • Sağlık ve güvenliği sağlamak adına tüm çalışanlarımızı eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,
  • Tüm süreçlerimize, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamayı,
  • Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan ederiz.

A Kablo Çevre Politikası

A Kablo olarak, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerine göre oluşturduğumuz çevre yönetim sistemini gönüllü ve bilinçli olarak kurmaya ve uygulamaya kararlıyız. Temel amacımız, ticari ve sınai varlığımızı çevre ile barışık biçimde sürdürmektir. Firmamızda, ürün ham maddelerinin temininden başlayarak her noktada değerlendirilebilecek, atık aşamasına kadar çevresel etkilerini en aza indirecek sistemi kuracağız, uygulayacağız ve takipçisi olacağız. Çevre performansımızı sürekli artıracak çalışmaları ve projeleri her zaman oluşturacak ve hayata geçireceğiz. Doğal kaynak kullanımını azaltmak için, mümkün olan en fazla tasarrufu sağlamaya çalışacağız. Çevre çalışmalarını, bilginin temelinde, son teknolojiyle ve tüm personelin katılımıyla sürdürmek daimi hedefimizdir. Yatırımlarımızı, çevreyi kirletmeden gerçekleştireceğimizi ve ülkemizdeki çevre mevzuatına, yönetmeliklere, yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymayı taahhüt ediyoruz.

A Kablo Kalite Politikası

A Kablo’nun Misyonunu Destekleyen Kalite Politikası:
Tüm A Kablo çalışanları olarak, son kullanıcıya varana dek, müşterimiz konumundaki herkesin, mevcut ve gelecekteki istek ve ihtiyaçlarını mümkün olan en üst seviyede karşılayacak kalitede ürünleri; daha düşük fireyle, daha düşük maliyetle, tüm yasal şartlar çerçevesinde, mümkün olan en kısa sürede, sağlam ve sürekli gelişen bir kalite sistemiyle; temiz, düzenli ve güvenilir bir çalışma ortamında, karşılıklı sevgi, saygı, sürekli gelişme ve eğitim temelleri üzerine oturmuş kurum kültürüne sahip gayretli çalışanlarımızla gerçekleştirmek ve modern işletmecilik anlayışımızla sağladığımız güveni her geçen gün artan bir seyirle sürdürebilmektir.