A Kablo / Ürünler

ACSR Çelik Özlü Alüminyum iletkenler

ACSR iletkenler birden çok alüminyum ve galvaniz kaplı çelik tellerin merkezde çelik teller olacak şekilde birbiri üzerine bükülmesi ile üretilir. Galvanizli çelik teller merkezde bükülü olarak bulunur ve 1, 7, 19 veya 37 telden oluşur. Çelik tel ve alüminyum tellerin dış çapları çoğunlukla aynıdır ancak çelik tel ve alüminyum tel çapları farklılık arz edebilir. Çelik özün görevi iletken için taşıyıcı fonksiyonda olmasıdır.

Genel Bilgiler

İlgili Standart / TS EN 50182 / (TS IEC 61089)

İlgili Standart / ASTM-B 232

İlgili Standart / ASTM-B 232

İlgili Standart / ASTM-B 232

İlgili Standart / ASTM-B 232

İlgili Standart / BS 215-Part 2 (old code) / EN 50182 (new code)

İlgili Standart / DIN 48204 (old code) / EN 50182 (new code)

İlgili Standart / EN 50182

İlgili Standart / UNE 21018 (old code) / EN 50182 (new code)

İlgili Standart

İlgili Standart / NF-C 34125 (old code) / EN 50182 (new code)

İlgili Standart / EN 50182

İlgili Standart / GOST / ГОСТ 839-80

Tam Alüminyum İletkenlerin Elastisite Modülü ve Lineer Genleşme Katsayıları IEC 207' a göre

Çelik Özlü Alüminyum iletkenlerin Elastisite Modülü ve Lineer Genleşme Katsayıları IEC 209'a göre

İletken Yağlama Çeşitleri

Her makara üzerinde monte edilen alüminyum plaka üzerinde üreticinin adı,üretim yılı ve ayı,standardı iletken veya kablo tipi,kesiti uzunluğu,sipariş no, alıcı adı, net,brüt ağırlıklarını gösteren bilgiler yazılır. Ayrıca makaranın her iki yan üzerine silinmez boya ile makaranın açılma yönü, iletken veya kablo tipi,kesiti veya uzunluğu yazılır.

Ambalajlama Bilgileri